07 november 2017

Samenwerking tussen de VRC en het Europees Instituut voor Certified Public Controllers

Henri van Horn (Voorzitter) en Luc Jalink (Penningmeester) van de VRC hebben in oktober 2017 contact gehad met Mark Somers (Voorzitter) en Jolanda Verhoeks (Vicevoorzitter) van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC).

Een van de uitkomsten van dit overleg is dat VRC en EICPC elkaars PE-activiteiten voor elkaar open stellen zoals bijvoorbeeld de EICPC Boardroommeeting ‘Sturen op geluk’ op 15 november 2017.  Ook zal de EICPC onderwerpen en sprekers aandragen voor cursussen voor de VRC Finance Academy.  

Zoek een RC