25 februari 2019

Registreren Permanente Educatie 2018 vóór 1 maart 2019

Als je in 2018 of eerder PE-activiteiten hebt ondernomen die in aanmerking komen voor PE-punten/uren, maar deze nog niet hebt geregistreerd, dan verzoeken wij je dit te doen vóór 1 maart 2019. Je kunt activiteiten registreren via ‘MIJN VRC’, het besloten deel van vrc.nl. Ben je naast RC ook RA, dan vragen wij je de PE-activiteiten ook bij de VRC te registreren. In dat geval is het voldoende om alleen de NBA jaartotalen bij de VRC te registreren.

Wat telt mee voor PE?
Naast het volgen van cursussen zijn er vele andere mogelijkheden om PE-activiteiten te verrichten: zelfstudie, training on the job, onderzoek doen, artikelen schrijven, congressen / seminars / lezingen bijwonen, participeren in vaktechnische commissies, lesgeven en het ontwikkelen van een cursus.

Ben je nog vrijgesteld van de PE-verplichting?
Als je wegens recente voltooiing van de EMFC-opleiding vrijgesteld bent van de verplichting om PE-punten te halen, dan ben je gerechtigd de in de laatste twee vrijstellingsjaren behaalde PE-punten mee te nemen naar de eerste twee jaren waarin je PE-plichtig bent, met een maximum van 80 punten.

Heb je vragen over de registratie? Neem dan via de mail contact op met de PE-helpdesk via vrc@vrc.nl. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Zoek een RC