04 februari 2019

RC’s gezocht voor de VRC Raad van Tucht en de Raad van Beroep!

Wil je een bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de Registercontroller? Heb je affiniteit met het thema ‘professionele ethiek’? Dan is de bezoldigde functie van lid-RC of plaatsvervangend lid-RC van de Raad van Tucht of Raad van Beroep misschien iets voor jou!

Registercontrollers moeten zich natuurlijk houden aan de wettelijke regels, maar ook aan de VRC Gedragscode. Als een belanghebbende vindt dat niet aan de voorwaarden in de Gedragscode is voldaan, kan een klacht worden ingediend bij de Raad van Tucht en in hoger beroep bij de Raad van Beroep. De Raad van Tucht en de Raad van Beroep bestaan uit drie leden (een jurist/voorzitter, een lid-RC en een lid niet-RC) en worden ondersteund door een jurist/griffier. De Raad van Tucht en Raad van Beroep leveren dus een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de kwaliteit van het RC dienstmerk.

In verband met het aflopen van de termijnen zoekt de VRC leden-RC en plaatsvervangende leden-RC voor de Raad van Tucht en Raad van Beroep. Het profiel voor deze functies tref je aan in de bijlagen.

De voorzitter en overige leden van de Raad van Beroep worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van nogmaals 2 jaar. De vergoeding voor deze functies tref je ook aan in de bijlagen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de VRC beleidscoördinator netwerkontwikkeling, professionele ethiek en permanente educatie: Willem Geursen via 020-240 1100 of 06-3410 1590. Indien je geïnteresseerd bent, kun je een korte motivatie met cv mailen naar w.geursen@vrc.nl

Zoek een RC