16 januari 2018

Registreren Permanente Educatie 2017 vóór 1 maart 2018

Indien u in 2017 of eerder PE-activiteiten heeft ondernomen die in aanmerking komen voor PE-punten/uren, maar deze nog niet heeft geregistreerd, dan verzoeken wij u dit te doen vóór 1 maart 2018. U kunt uw activiteiten registreren via ‘MIJN VRC’, het besloten deel van vrc.nl. Bent u naast RC ook RA, dan vragen wij u uw PE-activiteiten (uw NBA jaartotalen) ook bij de VRC te registreren.

PE-punten/uren compensatie en verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’ vanaf 2017
Bij de overgang naar de nieuwe software heeft de VRC in augustus een PE-punten/uren compensatie t/m 2017 doorgevoerd voor alle leden vanwege onoplosbare verschillen tussen de VRC- en NBA- software. Alle RC’s zijn qua PE-punten/uren daarom nu minimaal ‘bij’ t/m 2017. Een aantal RC’s hebben hierbij een voordeel gehad, maar er is voorkomen dat andere RC’s een nadeel hadden.
De RC moet echter wel vanaf 2017 invulling hebben geven aan de jaarlijks verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’ van gemiddeld 3 punten/uren per jaar en daarbij kan gebruik maken van de compensatieregel om deze PE-punten/uren maximaal 1 jaar terug en 2 jaar vooruit te schuiven. Zie vrc.nl/pe voor meer info.
Wij verzoeken u via de mail contact op te nemen met de PE-helpdesk via vrc@vrc.nl indien u vragen heeft of van mening bent dat uw puntentotaal lager is dan voorheen. Voor vragen over inlog- gegevens kunt u ook een e-mail sturen naar de ledenadministratie via hetzelfde mailadres.

Wat telt mee voor PE?
Naast het volgen van cursussen zijn er vele andere mogelijkheden om PE-activiteiten te verrichten: zelfstudie, training on the job, onderzoek doen, artikelen schrijven, congressen / seminars / lezingen bijwonen, participeren in vaktechnische commissies, lesgeven en het ontwikkelen van een cursus.

Bent u nog vrijgesteld van de PE-verplichting?
Indien u wegens recente voltooiing van de EMFC-opleiding vrijgesteld bent van de verplichting om PE-punten te halen, dan bent u gerechtigd de in de laatste twee vrijstellingsjaren behaalde PE-punten mee te nemen naar de eerste twee jaren waarin u PE-plichtig bent, met een maximum van 80 punten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Zoek een RC