26 februari 2019

Belastingontwijking door multinationals en (her)oriëntatie op fiscale bedrijfsstrategie

Je kunt geen krant openslaan of het gaat wel over belastingontwijking door multinationale bedrijven zoals Google, Amazon, Starbucks, Nike en Ikea. Wereldwijd worden de teugels nu aangetrokken. Prof. dr. Jan van de Streek gaat in op de ontwikkelingen en ventileert zijn visie op het gewijzigde speelveld. Tevens is er aandacht voor de rol die de overheid én het bedrijfsleven zouden moeten spelen.

Zoek een RC