05 februari 2018

VRC Bestuur: vacature Beroepsontwikkeling

Door de benoeming van dr. Arno Geurtsen RC tot zakelijk directeur van de EMFC/RC opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is in het bestuur van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) de vacature ontstaan voor de portefeuille Beroepsontwikkeling.

De Algemene Ledenvergadering heeft in 2016 een nieuwe strategie voor de VRC voor de komende vijf jaar aangenomen waarbij de VRC zich ontwikkelt tot een zelfstandig Nederlands instituut voor het financieel management. Hierbij wordt gestreefd naar (inter) nationale samenwerking met collega instituties die eenzelfde focus hebben op senior posities in het financieel management.

Het doel is de vergroting van de toegevoegde waarde van de VRC voor de leden en het borgen van het kwaliteitsniveau van de leden als garantie voor werkgevers.

In 2017 zijn reeds forse stappen gemaakt in de realisatie van de strategie door uitbreiding van de staf met nieuwe disciplines en een eigen kantoor met training en vergaderfaciliteiten voor de leden.

Als onderdeel van de strategie is een bestuur gevormd van vijf leden met een portefeuille verdeling die de aandachtgebieden van de VRC strategie reflecteren:

 • Een voorzitter: verantwoordelijk voor de governance en (inter) nationale samenwerking;
 • Een bestuurslid Netwerkontwikkeling: verantwoordelijk voor het functioneren van de VRC als vereniging;
 • Een bestuurslid Marktontwikkeling: verantwoordelijk voor de vergroting van de ‘footprint’ van de Registercontroller op de arbeidsmarkt voor het senior financieel management;
 • Een bestuurslid Financiën en Digitale Technologie: verantwoordelijk voor de financiële en digitale informatie en structuur ten behoeve van het bestuur, het bureau en de leden;
 • Een bestuurslid Beroepsontwikkeling: vacature.

De portefeuille Beroepsontwikkeling is verantwoordelijk voor het door de VRC te voeren beleid m.b.t.:

 • De actualisering van de opleiding tot registercontroller;
 • De inhoud van een opleidingsprogramma voor de permanente educatie van de leden;
 • De realisatie van actueel en thematisch onderzoek over professionele onderwerpen in het financieel management die van belang zijn voor de leden resulterend in publicaties en seminars;
 • De ontwikkeling van een opleidingsladder die het carrière pad volgt van de (toekomstige) leden;
 • De conformiteit van de RC opleiding aan de International Education Standards (IES) van de International Accounting Education Standards Board.

De kenmerken van het profiel van kandidaten voor de vacature zijn:

 • in het bezit van ruime bestuurlijke ervaring op executive niveau
 • bekend en vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen in het financieel management
 • goed in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en op hoofdlijnen te discussiëren
 • in staat strategisch en analyserend te acteren
 • in staat vrijwel alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij te wonen en zich daarop goed voor te bereiden
 • bereid om 10-15 werkdagen per jaar beschikbaar te zijn
 • minimaal twee jaar lid van de VRC
 • initiatiefrijk, creatief, enthousiasmerend
 • flexibel, representatief, constructief
 • communicatief vaardig, teamspeler
 • breed deskundig, ruim ervaren qua werk en in het bezit van een visie op de financiële functie
 • in staat een heldere en brede visie te ontwikkelen op financieel-economische en financieel-administratieve opleidingen
 • heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en heeft een ontwikkeld zicht op de academische wereld en de (internationale) wereld van financiële opleidingen
 • heeft een netwerk op C-suite niveau in het financieel management teneinde de relevantie van de opleiding en de RC titel te kunnen borgen.

Bestuursleden onderschrijven de missie, ambitie en strategie van de VRC. Zij zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke belangen bij de vereniging.

Geïnteresseerden in de vacature kunnen een beknopte motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae en enkele referenties vóór 1 januari 2018 sturen naar hr@vrc.nl Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de directeur van de VRC: drs. Roger Mullers RA RC: r.mullers@vrc.nl telefoon 06 - 3410 1592.
Voor gerichte informatie over de portefeuille Beroepsontwikkeling kan contact worden opgenomen met drs. Edward Smit RC, senior beleidsmedewerker Beroepsontwikkeling: e.smit@vrc.nl telefoon 06 - 3410 1589. 

Zoek een RC