01 maart 2019

Relevantie van de Brexit voor financieel managers

Naar verwachting zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten op 29 maart 2019. Er is op het moment van schrijven nog steeds onzekerheid over de voorwaarden waaronder de Brexit plaats vindt. Ook controllers en accountants krijgen te maken met mogelijke overgangsbepalingen. De Financial Reporting Council (FRC) en de Britse accountantsorganisatie ICAEW hebben daarom een aantal documenten gepubliceerd die kunnen helpen bij het voorbereiden op de Brexit. Accountancy Europe heeft het document over de Brexit dat de FRC heeft gepubliceerd op 21 februari samengevat. Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten die de FRC aanstipt.

De Brexit kan grote gevolgen hebben voor bedrijven. De mogelijke exit-scenario’s en de impact daarvan verschillen sterk van elkaar. Accountancy Europe stelt: "In een context van grote onzekerheid is het essentieel dat de betrokken bedrijven op transparante wijze communiceren over de impact van de Brexit op hun huidige of toekomstige financiële situatie in hun financiële rapportage en jaarrapportage.”Ook voor toezichthouders en controlerend accountants is het van belang inzicht te hebben in de risico’s ten gevolge van de Brexit en in de maatregelen die het management wil nemen of al genomen heeft om deze risico's te adresseren. Risico’s kunnen zich voordoen ten aanzien van de supply chain, potentiële invoerheffingen, het verlies van klanten of markten. Dit kan gevolgen hebben voor de waarde van de activa, cashflow en zelfs de going concern veronderstelling.

Bijlagen:
Accountancy Europe samenvatting van het FRC document
ICAEW document: Brexit related risk factors
ICAEW document: corporate reporting considerations

 

 

 

Zoek een RC