01 april 2019

8 RC-leden opgeleid als VRC intervisiecoach

Onder leiding van trainer Erik Meijer van Meijer in Ontwikkeling heeft de VRC acht RC-leden getraind in het begeleiden van intervisiegroepen. Deze leden hebben verschillende intervisiemethoden geleerd en geoefend waarmee ze uitgerust zijn om op een goede manier de verdieping te vinden in de gesprekken.
De VRC intervisiecoahes zijn: Clemens de Waal, Sylvia Baard, Pauline Wernekinck, Irene Veerkamp, Arjan van der Nat, Dick de Groot, Willem Bieshaar en Sandra Vlassak.

Intervisie bij de VRC

Het vakgebied van de controller is veel breder dan puur de vaktechniek. In de praktijk worden competenties verwacht die lastig te leren zijn in een cursus of training, bijvoorbeeld om:

  • ethische kwesties bespreekbaar te maken in het managementteam;
  • slechtnieuwsgesprekken over bijvoorbeeld budgetoverschrijdingen te voeren met behoud van relatie;
  • te onderhandelen tussen verschillende belangen en partijen binnen en buiten de organisatie;
  • een 50-urige werkweek met een gezinsleven te combineren en daarnaast tijd vrij maken voor opleiding en ontwikkeling;
  • foutloos rapportages op te leveren en tegelijkertijd strategisch gesprekspartner zijn of
  • een positie in te nemen tussen holding en werkmaatschappijen.

Hoe mooi zou het zijn als je met gelijkgestemde vakgenoten over dit soort thematiek kan praten, discussiëren en alternatieve oplossingen verkennen. Zodanig dat je je eigen gedragsrepertoire als RC kunt vergroten door gebruik te maken van de ervaring en wijsheid van gelijkwaardige professionals. Je blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je houding en gedrag, maar het kan zeer verrijkend zijn als je hoort hoe anderen dit herkennen en misschien op een andere manier aanpakken.

Naar aanleiding hiervan en door verzoeken uit onze ledenpopulatie, heeft de VRC besloten om intervisie te organiseren. Intervisie is het op regelmatige basis (elke vijf á zes weken) bij elkaar komen met een groep van maximaal zes gelijkwaardige RC’s. De groepen worden samengesteld op basis van ervaring, niveau en complexiteit in de functie en organisatie. De sessies staan onder begeleiding van een in intervisie geschoolde, ervaren RC.

De kracht van intervisie

De kern en de kracht van intervisie zit in het structureren van informatie verzamelen, analyseren en adviseren als aparte onderdelen in het proces. Door dit met anderen te doen, ontstaat een rijkheid aan perspectieven en invalshoeken die nieuwe, soms onverwachte mogelijkheden bieden. Samen met anderen analyseer en verfijn je je persoonlijke casus en krijg je op basis van deze analyse advies van alle betrokkenen. Vice versa draag je met jouw ervaring en visie bij aan de vraagstukken van de anderen.

Doordat een intervisietraject langere tijd beslaat, is het mogelijk om adviezen in de praktijk te brengen en hiervan verslag te doen tijdens volgende bijeenkomsten. Hierdoor vindt de reflectie en het leren heel bewust plaats.

Wil je meedoen in het intervisieproject van de VRC? We hebben acht ervaren RC’s als intervisoren opgeleid om intervisie te begeleiden binnen het VRC intervisieproject. Intervisie bestaat uit ten minste 4 bijeenkomsten van drie uur. De kosten voor deze 4 bijeenkomsten bedragen € 350 (vrij van btw). Het volgen van een intervisietraject levert je 12 PE-uren op.

Meer informatie en aanmelden via de website: VRC Intervisie

Intervisiecase voorbeeld

Hierna volgt als voorbeeld een praktijkvraagstuk en intervisieaanpak waarin dit issue is behandeld. Het is een verhaal uit de dagelijkse praktijk van een controller, misschien herkenbaar en in ieder geval voorstelbaar voor iedereen die in de praktijk actief is.

Lars (37) is projectcontroller bij een grote bouwonderneming. Een zeer afwisselende en uitdagende baan. Met zijn afgeronde RC opleiding is Lars ook een volwassen gesprekspartner geworden voor projectdirecteuren en de CFO op holdingniveau.
Eén onderdeel van zijn werk is Lars liever kwijt dan rijk: projectafsluitingen. In een groot en succesvol bouwbedrijf als waar Lars werkt, zijn projectdirecteuren en engineers steevast betrokken bij meerdere projecten. Als een project afgerond is qua activiteiten, dan worden zij direct weer in beslag genomen door volgende projecten die dan weer meer dan alle aandacht opeisen.
E-mails van Lars met het verzoek om financiële gegevens en rapportages aan te leveren blijven onbeantwoord en daarmee loopt de rapportage onnodige vertraging op. Lars heeft er een extra taak aan om alle betrokkenen te blijven herinneren en achter de broek te zitten totdat de gewenste gegevens zijn aangeleverd. Als iedereen al naar huis is zit Lars zijn probleemgevallen te managen door maar weer eens een herinneringsmail te sturen.

Lars zag er eerst wel tegenop om zijn casus in te brengen maar nadat de begeleider hem uitgenodigd had voelde hij zich voldoende op zijn gemak. “Zou je je casus eens in twee minuten aan ons kunnen toelichten?” vroeg de intervisiebegeleider uitnodigend. Lars vertelde zijn ‘probleem’. Tot zijn geruststelling vond iedereen zijn casus heel herkenbaar en dat gaf gek genoeg al veel steun.
“Nu wil ik alle anderen vragen om één open vraag te stellen om meer informatie over Lars en zijn casus boven tafel te krijgen,” vervolgde de intervisiebegeleider. Iedere deelnemer stelde Lars een vraag. De begeleider greep soms vriendelijk en gedecideerd in als vragen gesloten en suggestief gesteld werden.
Het ging eerst om meer informatie boven tafel te krijgen over de casus en waarom deze problematisch was voor Lars. ‘Wat heb je naast het versturen van mails nog meer geprobeerd?’ ‘Wiens probleem is dit eigenlijk?’ ‘Wat denk je?, Wat voel je? En wat doe je? En in hoeverre zijn gedachten, gevoelens en gedrag synchroon?’ Stuk voor stuk pittige vragen die Lars aan het denken zetten.

Tijdens de analyse (waarbij Lars wel mee mocht luisteren maar niet hoefde te reageren) ontstond bij hem langzamerhand het inzicht dat hij veel te aardig was. Waarom was dit ‘aardig gevonden willen worden’ zo belangrijk voor hem? Al luisterend ontdekt Lars dat hij relaties zo belangrijk vindt dat hij bereid is daar veel meer in te geven dan te nemen, uit zorg voor die relatie (of angst dat de relatie verbroken wordt, zoals iemand het scherp formuleerde). Dit inzicht gaf hem veel opluchting. De stemming werd zelfs ontspannen en hilarisch toen de deelnemers mailteksten gingen uitwisselen die in hun ogen vriendelijk en streng waren. Het beste advies kwam van Karel een collega-controller uit een offshore bedrijf: ‘Ga gewoon eens langs bij deze mensen en laat maar zien dat je boos bent en de maat voor jou vol is. Daarmee dwing je juist respect af en wordt je relatie juist meer gelijkwaardig!’……

Tevreden en geïnspireerd reed Lars die avond naar huis. Hij was geholpen en hij had anderen geholpen.

Zoek een RC