17 april 2019

VRC Commissie Handhaving en Ethiek

De Commissie Handhaving en Ethiek (Cie. H&E) adviseert het Bestuur over beleids-, handhavings-, en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de VRC Gedragscode. En handhaaft de PE regeling. De commissie bestaat uit leden-RC en een buitenlid-ethicus en een buitenlid-permanente educatie.

De commissie bestaat uit een aantal werkgroepen:

  • VRC Code Challenge (organisatie van een event over professionele ethiek)
  • IFAC/IESBA (analyse van internationale ethiek regelgeving)
  • Controleorgaan Permanente Educatie (COPE) (controle van de PE-Registratie en PE-advies)
  • Moresprudentie (analyse van morele casuïstiek)
  • VRC beleid Gedragscode (algemene beleidsvorming over de VRC Gedragscode)
Zoek een RC