17 april 2019

(H)erkennen van morele kwesties

Hoofdstuk 3 van de VRC Gedragscode behandelt de aanpak van morele kwesties. Hierbij dient een escalatiemodel gevolgd te worden, dat wil zeggen een soort stappenplan.

Wanneer is sprake van een morele kwestie?
In het kader van de stipte naleving van de centrale waarden van de VRC Gedragscode kan het voor de RC noodzakelijk zijn om een morele kwestie aan te pakken. Een morele kwestie kan onder andere aan de orde zijn bij met elkaar conflicterende centrale waarden (bijvoorbeeld ‘professioneel gedrag’ versus ‘geheimhouding’) en ook in een situatie waarin in strijd met de geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld (of dreigt te worden gehandeld). Deze situatie wordt in de VRC Gedragscode en de IESBA Code met de term ‘NOCLAR’ (‘Non-Compliance with Laws and Regulations’) aangeduid.

Afwegingen maken
Bij het (langs formele of informele weg) aanpakken van een morele kwestie behoort de Registercontroller, individueel of in samenwerking met anderen, in ieder geval de volgende aspecten in de door hem te maken afweging te betrekken:

  1. alle op dat moment bekende dan wel redelijkerwijs te achterhalen relevante feiten;
  2. de centrale waarden die betrekking hebben op de betreffende kwestie;
  3. alternatieve manieren om de morele kwestie aan te pakken; en
  4. de consequenties voor zijn eigen positie als Registercontroller.

Consequenties en documentatie
De RC behoort bij zijn aanpak van een morele kwestie de consequenties van alle mogelijke oplossingen in de door hem te maken afweging te betrekken. De RC dient zorg te dragen voor een adequate documentatie van de problematiek, de details van gehouden discussies en de genomen beslissingen.

Zoek een RC