17 april 2019

De VRC Code Challenge en het bespreken van morele kwesties

De VRC Commissie Handhaving & Ethiek organiseren elk jaar de ‘VRC Code Challenge', een interactief seminar over professionele ethiek. Het is voor de Registercontroller (RC) dé gelegenheid om met collega RC's te discussiëren over professioneel ethische (morele) kwesties en de VRC Gedragscode (de Code).

  • Wanneer handelt de RC "goed"?
  • Wanneer doet de RC te weinig en wanneer teveel?
  • Hoe ruim neemt de RC de verantwoordelijkheid?

Het primaire doel van dit seminar is het faciliteren van onderling beraad/ ervaringsuitwisseling zonder waardeoordeel (toegang: alleen RC). De VRC Code wordt zo concreet en praktisch voor de RC. Het secundaire doel is om de RC te stimuleren (niet verplichten) interessante zaken die naar voren komen in de themagroep discussies ook met de anderen te delen tijdens de afsluitende plenaire interviewsessie. De RC hoeft echter geen eigen cases of een case uit een themagroep bespreking plenair te presenteren. Thema’s kunnen zijn: ‘internationaal zaken doen’ of ‘moreel leiderschap’.

De VRC organiseert dit seminar om de Code voor de RC meer tot leven te brengen. De RC gaat in groepen aan de slag met een aantal door RC's zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden. Uit deze voorbeelden blijkt in welke situaties de RC zoal wordt geconfronteerd met professioneel ethische vragen en kwesties. Met name op het terrein van een van de vijf centrale waarden uit de Code: Professionaliteit, Objectiviteit, Deskundigheid, Integriteit en Geheimhouding (afgekort: PODIG). Na het analyseren van de voorbeelden in groepen wordt er "gechallenged'. Welke rol moet de RC spelen inzake integriteit?

Op deze wijze wordt het verantwoordelijkheidsdomein van de RC ingekaderd. De sessie is sterk interactief, waarbij de praktijkvoorbeelden een centrale rol spelen. Op deze manier werken wij als professionals samen aan de ethiek van onze professie.

Zoek een RC