18 april 2019

Huis voor Klokkenluiders voor melden morele kwestie

Het Huis voor Klokkenluiders kan helpen bij het aankaarten van een maatschappelijke misstand op het werk. Er moet dan wel sprake zijn van een werkrelatie tussen u en de organisatie waar de situatie zich voordoet. Er is sprake van een werkrelatie wanneer u:

 • In dienst bent of bent geweest bij de organisatie waar de situatie zich voordoet.
 • Daar als zzp-er, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger werkt of heeft gewerkt.
 • Via uw eigen werkgever direct te maken heeft met de organisatie waar de situatie zich voordoet.

De situatie die je wilt aankaarten moet ook gaan over een maatschappelijke misstand. Meestal gaat de situatie dan meerdere mensen aan, komt het regelmatig voor en kan het ernstige gevolgen hebben. Ook is er sprake van één of meer van de volgende kenmerken:

 • Er is sprake van overtreding van de wet.
 • Er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid.
 • Er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen.
 • Er is of dreigt gevaar voor de aantasting van het milieu.
 • Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.

Daarnaast is het belangrijk dat je de situatie niet alleen van horen zeggen hebt. Om een melding te kunnen doen is het nodig dat je zelf dingen hebt gezien of stukken hebt waaruit de maatschappelijke misstand blijkt. In de wet heet dat ‘vermoeden gebaseerd op redelijke gronden’.

Niet alles is een maatschappelijke misstand, hoe vervelend de situatie ook kan zijn. Enkele voorbeelden:

 • Je hebt een persoonlijk geschil met jouw werkgever, zonder dat sprake is van een mogelijke maatschappelijke misstand. In dat geval kun je jezelf vaak het beste wenden tot een advocaat.
 • De leiding(gevende) neemt een besluit waar je het niet mee eens bent, zonder dat er meer aan de hand is. Ook in dat geval kun je jezelf in eerste instantie het beste wenden tot jouw leidinggevende zelf.
 • Er is wel sprake van een mogelijke maatschappelijke misstand, maar niet op of via jouw werk. In dat geval kun je jezelf het beste wenden tot de organisatie of instantie die daarover gaat.

Zie voor meer informatie over het melden en handhaven van misstanden: https://huisvoorKlokkenluiders.nl/meldingen-en-handhaven/

Informatie en contact opnemen met de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders:
https://huisvoorKlokkenluiders.nl/advies-bij-werkgerelateerde-misstand/

Informatie en contact opnemen met de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:
https://huisvoorKlokkenluiders.nl/onderzoek-naar-een-misstand/

Zoek een RC