18 april 2019

VRC Tuchtrechtspraak: de Raad van Tucht en de Raad van Beroep

Registercontrollers moeten zich natuurlijk houden aan wettelijke regels en de VRC Gedragscode. Als een belanghebbende vindt dat niet aan de voorwaarden in de Gedragscode is voldaan, kan een klacht worden ingediend bij de Raad van Tucht en in hoger beroep bij de Raad van Beroep. De Raad van Tucht en de Raad van Beroep bestaan uit drie leden (een jurist/voorzitter, een lid-RC en een lid niet-RC) en worden ondersteund door een jurist/griffier. De Raad van Tucht en Raad van Beroep leveren een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de kwaliteit van het RC-dienstmerk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de VRC beleidscoördinator netwerkontwikkeling, professionele ethiek en permanente educatie: Willem Geursen via 020-2401100 / w.geursen@vrc.nl.

De Raad van Tucht
De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden. De Raad van Tucht behandelt klachten in eerste instantie conform de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtsspraak VRC. Klachten dienen te worden ingediend via vrc@vrc.nl. Het VRC bureau zal uw klacht doorsturen naar de griffier van de Raad van Tucht, die hierna de correspondentie met betrekking tot de klacht verzorgt.

Samenstelling
Voorzitter: mr. E.A. (Ward) Messer
Lid RC: J.J.M. (Jan) Roording RA RC
Lid niet-RC: prof. dr. A. (Arco) van de Ven RA
Griffier: mr. I. (Ilse) Leijten-Puister

Plaatsvervangend voorzitter: prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz
Plaatsvervangend lid RC: drs. C.A.J.A. (Caja) Oudemans RC
Plaatsvervangend lid niet-RC: mr. drs. M. (Marcel) Martens RA

De Raad van Beroep
De Raad van Beroep behandelt klachten in hoger beroep conform de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak. Klachten in hoger beroep dienen te worden ingediend via vrc@vrc.nl. Het VRC bureau zal uw klacht doorsturen naar de griffier van de Raad van Beroep, die hierna de correspondentie met betrekking tot de klacht zal verzorgen.

Samenstelling
Voorzitter: mr. J.W.M. (Jos) Tromp
Lid-RC: drs. P. (Pascal) van Gool RC
Lid niet-RC: J.C. (Hans) van Poppel RA
Griffier: mr. J. (Jaap) Dammingh

 

Zoek een RC