18 april 2019

Verplichte PE-activiteit Professionele Ethiek

Heb jij de verplichte PE-activiteit Professionele Ethiek al geregistreerd? 

Sinds 2017 is de RC verplicht om jaarlijks gemiddeld 3 PE-punten/uren te besteden aan het onderwerp Professionele Ethiek (Art. 5 van de PE-Regeling). De RC heeft hierbij een ruime keuzevrijheid en kan gebruik maken van de mogelijkheid om PE-uren/punten 1 jaar terug en 2 jaar vooruit te schuiven bij een PE-punten/uren tekort of overschot op het gebied van professionele ethiek.

Sinds 2018 controleert het Controle Orgaan Permanente Educatie (COPE) op welke wijze de RC invulling heeft gegeven aan deze verlichting.

De VRC Finance Academy biedt diverse mogelijkheden om invulling te geven aan de verplichte PE-activiteit Professionele Ethiek

Op de VRC website kan de RC ter inspiratie ook gebruik maken van de niet limitatieve voorbeeldlijst verplichte PE-activiteit Professionele Ethiek. Deze lijst is te vinden onder de documenten op de pagina's over Permanente Educatie.

De Universiteit van Amsterdam biedt een e-learning module aan over de VRC gedragscode, voor mensen die deze kennis willen opfrissen: 
http://abs.uva.nl/content/executive-masters/executive-master-of-finance-and-control/nieuws/e-learning-module-vrc-gedragscode/e-learning-module-vrc-gedragscode.html.
Ook deze online module is op te voeren als Verplichte PE-activiteit Professionele Ethiek.

 

Links:

https://vrc.nl/financeacademy

https://vrc.nl/pe/permanente-educatie

http://abs.uva.nl/content/executive-masters/executive-master-of-finance-and-control/nieuws/e-learning-module-vrc-gedragscode/e-learning-module-vrc-gedragscode.html

Zoek een RC