23 april 2019

Verslag Regio Meeting Geleen: ‘Robotic Process Automation (RPA): The reality of today’s Controller’

Op 28 maart 2019 heeft de VRC een Regio Meeting georganiseerd op de inspirerende locatie van de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. De bijeenkomst startte met een presentatie door twee controllers over de Campus. De Campus is een van de acht “campussen van landelijk belang”. Gestart in 2012, biedt de Campus nu reeds werkgelegenheid aan een zo’n 2000 medewerkers. Deze zijn verdeeld over een groot aantal bedrijven die zich hier gevestigd hebben en die onderzoek en ontwikkeling doen op het gebied van chemische en biomedische materialen en processen. De Campus kenmerkt zich door de uitgebreide samenwerking tussen de opleidings- en kennisinstituten en het bedrijfsleven en de beschikbaarheid van testfaciliteiten.

De ‘hoofdact’ was de presentatie ‘Robotic Process Automation (RPA): The reality of today’s Controller’ door Jeroen Drissen, Finance Enterprise Excellence Manager, en Kees Gülcher, Senior IT Manager Finance, Procurement & RPA, beide werkzaam bij Medtronic. Medtronic – een vooraanstaand globaal bedrijf dat in medische technologie is gespecialiseerd – is ruim twee jaar geleden begonnen met de implementatie van RPA.

Naast aandacht voor de techniek werd vooral aandacht geschonken aan de praktische aspecten voor de controller bij de implementatie van RPA. De financiële functie bij Medtronic is geprofessionaliseerd door proces optimalisering via data mining, automatisering, robotisering, en toepassing van artificial intelligence. Hierdoor heeft de financiële functie bij Medtronic zich tot een echte valued business partner ontwikkeld, met een sterke reductie van de handmatige transactie verwerking.

De opbouw van de business case voor RPA en de selectie van processen die in aanmerking komen voor RPA, kwamen uitgebreid aan de orde. Hierbij kwam naar voren dat RPA niet alleen tot een forse kostenbesparing kan leiden, maar bijvoorbeeld ook dat RPA tijdens de maandafsluiting kan worden toegepast om de afsluiting te versnellen.

Natuurlijk kwam ook risk en compliance aan de orde. Het uitgangspunt bij Medtronic is om een robot te behandelen als een medewerker, ook functiescheiding-technisch; bij Medtronic heeft iedere robot dan ook een eigen naam.

Vervolgens werden nog de ‘drivers for succes’ en mogelijke verdere ontwikkelingen aan de deelnemers meegegeven.

In de levendige slotdiscussie met de zaal werden de sprekers van Medtronic verder bevraagd over de inrichting van RPA, waarna tijdens de borrel nog gezellig werd nagepraat en ervaringen werden uitgewisseld. Met 70 deelnemers was het een van de best bezochte Regio Meetings, die ook nog beoordeeld werd met een 8,6.

drs. Henri Schurgers RA RC

Zoek een RC