18 november 2019

Vacature Bestuurslid VRC

Ben je een teamspeler die het een uitdaging vindt om een bijdrage te leveren aan de vorming en uitvoering van de strategie en het beleid van de VRC? Wil je bestuurlijke en vaktechnische vaardigheden inzetten in een bestuur met vakgenoten? Dan nodigen wij je uit om te reageren op de vacature voor

Bestuurslid (algemeen)

In het bestuur van de Vereniging van Registercontrollers (VRC).

De VRC
De VRC streeft ernaar de toegevoegde waarde voor de leden te vergroten en het kwaliteitsniveau van de leden te borgen. Dit jaar zijn de formulering van Missie en Visie, het vernieuwen van het beroepsprofiel, de positionering van de RC en het uitbreiden van de diverse events voor de leden belangrijke speerpunten.

Profiel
De kandidaten hebben het volgende profiel:

 • In het bezit van ruime bestuurlijke ervaring op executive niveau;
 • Bekend en vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen in het financieel management;
 • Goed in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en op hoofdlijnen te discussiëren;
 • In staat strategisch en analyserend te acteren;
 • In staat de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij te wonen en zich daarop goed voor te bereiden;
 • Minimaal twee jaar lid van de VRC;
 • Initiatiefrijk, creatief, enthousiasmerend;
 • Flexibel, representatief, constructief;
 • Communicatief vaardig, teamspeler;
 • Breed deskundig, ruim ervaren qua werk en in het bezit van een visie op de financiële functie.

Bestuursleden onderschrijven de missie, ambitie en strategie van de VRC. Zij zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke belangen bij de vereniging.

Vereisten

 • Heeft voldoende mate van beschikbaarheid;
 • Heeft geen zakelijke belangen bij de VRC; vervult geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de bestuursfunctie bij de VRC;
 • Is lid van de VRC;
 • Voldoet aan PE-regeling en de gedragscode van de VRC.

Termijn en vergoedingen
Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van nogmaals 2 jaar. Op deze functie is het VRC vergoedingsreglement van toepassing.

Reageren vóór 31 december 2019
Geïnteresseerden in de vacature kunnen een beknopte motivatie brief voorzien van een curriculum vitae uiterlijk  31 december 2019 sturen naar de voorzitter Albert Gagliardi ( a.gagliardi@vrc.nl ). Voor verdere informatie over de vacature kunt u met hem contact opnemen.

Zoek een RC