15 oktober 2019

Frans van Lint legt functie neer van voorzitter van de VRC

We hebben binnen het bestuur het besluit van onze voorzitter Frans van Lint persoonlijk met hem besproken. Frans heeft besloten de functie van bestuurder/voorzitter van de VRC neer te leggen. Uit het verhaal wat Frans ons heeft verteld blijkt dat hij de energie en tijd die hij in de transformatie van de VRC wil steken niet kan geven vanwege de drukke werkzaamheden in zijn huidige opdracht. Wij betreuren dit, omdat wij als bestuur gezamenlijk de transformatie hebben opgestart en ook samen wilden afmaken. We zijn Frans dankbaar voor de tijd die we samen hebben gehad om over visie, strategie, missie te filosoferen en over de rol die het Bureau van de VRC hierin zou moeten spelen. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem succes in zijn werk.

Het Bestuur

Zoek een RC