16 oktober 2019

Vacature: Innovatieve Media/PR officer (CFO-services)

De VRC zoekt de volgende persoon. Organisatie is constant in contact met de top van het bedrijfsleven. Uitstekende bovenmarktconforme beloning geboden.

Doel van de functie
Het zorgdragen voor de PR en marketing van de organisatie en het inzetten van (social) media, evenementen en publicaties om het programma en content van de organisatie een maximaal bereik te geven onder de stakeholders en de financieel economische wereld. Het versterken van het merk. Co-creatie met de huidige mensen om te komen tot veranderingen intern en versterking van het merk extern – startup style. Een unieke rol in een snel ontwikkelende organisatie welke je in contact brengt met de top van het bedrijfsleven.

Resultaatgebieden en taken

Ontwikkeling en -uitvoering van campagnes en programma’s

 • verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen op het gebied van financieel leiderschap
 • ontwikkelt nieuwe media initiatieven
 • vertaalt deze in voorstellen, ontwerpen e.d. om de footprint van de organisatie in het veld te versterken

Beleidsmatige ondersteuning bestuur op het gebied van marktontwikkeling (PR-, marketing- en sponsorbeleid)

 • ontwikkelt het PR-, marketing- en sponsorbeleid en draagt zorg voor de uitvoering daarvan
 • adviseert en ondersteunt het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder

Profilering van de organisatie

 • stelt een publiciteitsagenda op
 • profileert organisatie in de financieel-economische en sociale media
 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

Contacten

 • met het bestuur over de profilering van de organisatie in de (social) media
 • met derden (werkgevers, potentiële studenten, opleidingsinstituten) over de diensten van de organisatie ter versterking van het merk

Kennis en ervaring

 • affiniteit met journalistiek en het werkveld van financieel management
 • academisch werk- en denkniveau aangevuld met een studie communicatiewetenschappen waarin gebruik van social media in de marketing centraal staat

Competenties

 • creatief denken
 • nieuwe werkwijzen en oplossingen bedenken, ‘out of the box’ denken
 • resultaatgericht handelen
 • aan de slag gaan met een duidelijk doel voor ogen
 • schriftelijk communiceren
 • informatie en opvattingen duidelijk op schrift stellen voor een breed publiek
 • mondeling communiceren
 • ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken, aansluiten bij het publiek
 • omgevingssensitief handelen
 • oog hebben voor maatschappelijke en politieke/bestuurlijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en daarop inspelen

De organisatie is ondernemend, innoverend en flexibel. De ontwikkeling van de professie in het financieel management staat centraal. De organisatie is voortdurend gericht op het vergroten van de footprint van het merk in het maatschappelijk verkeer en het vergroten van de toegevoegde waarde van stakeholders door zichtbare bijdrage.   

Waarden die hierbij passen zijn maatschappelijke betrokkenheid, onafhankelijk, kennis gedreven, integer, ethisch en relevantie.

Wij zien je sollicitatie graag tegemoet. Je kunt reageren door jouw sollicitatiebrief met cv te mailen naar vrc@vrc.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt  niet op prijs gesteld.

Zoek een RC