18 december 2017

2018: het zesde lustrumjaar van de VRC

Dit jaar zal de Vereniging van Registercontrollers zijn dertig jarig bestaan vieren. Niet alleen om deze reden wordt 2018 voor de VRC een feestelijk jaar. Op 18 januari zal de initiator van de opleiding tot registercontroller: emeritus professor dr. L. Traas, het eerste, eigen kantoor van de vereniging officieel openen. Het Jubileum congres zullen wij op 20 juni hebben: ‘FINspire: powering good controllership’.

In 2018 zullen wij de laatste fase realiseren van de door de Ledenvergadering in 2016 aangenomen Strategie: de update van ons vak. Gebaseerd op het onlangs onder de leden gehouden onderzoek gaat de VRC het land in om vier debatsessies met de leden te organiseren om vorm te geven aan een actueel en pro-actief controllerschap in een digitaal en ‘agile’ tijdperk. Een tijdperk waarin bestaande business modellen een beperkte houdbaarheid hebben maar om die reden de noodzaak en het belang van competente controllers voor de toekomst van organisaties meer dan ooit onderstreept.

2017 was voor de VRC het jaar waarin veel tot stand is gebracht om de vereniging fit en vaardig te maken voor de uitdagingen die een globaliserende financiële wereld voor de Nederlandse financials heeft.

Om de internationale aansluiting van de registercontroller te borgen heeft de VRC een overeenkomst van samenwerking afgesloten met het Britse CIMA waardoor RC’s zich na een kort examen kunnen kwalificeren als Chartered Global Management Accountant (CGMA). Een titel die eveneens door het AICPA in de USA wordt gehanteerd voor haar leden in het financieel management.

Een nieuwe huisstijl is ontworpen en een nieuw logo met een ondertitel die de internationale context van de RC anno 2018 onderstreept: ‘The Finance Executives’. De website is geheel nieuw ontworpen wat ook geldt voor de VRC nieuwsbrief die nu om de week digitaal verschijnt. Dit is een aanzienlijke toename van de frequentie wat ook geldt van de ledenbijeenkomsten die de VRC organiseert.

In 2018 gaan bestuur en staf van de VRC enthousiast door met de verdere verhoging van de toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden en de intensivering van de ‘footprint’ van de RC in financieel Nederland. Zo is de nieuwe VRC Finance Academy van start gegaan en in maart valt het eerste VRC Magazine ‘We are Finance’ bij leden en stakeholders op de mat.

Er zit nog meer in de pen, maar daarover meer in de loop van dit jaar.

Samen met mijn collega bestuurders en onze bureaustaf wens ik allen een succesvol en gezond 2018!

Henri van Horn
Voorzitter

Zoek een RC