13 januari 2020

Impact is de nieuwe winst

Van bedrijven wordt in toenemende mate verwacht dat ze waarde scheppen voor de maatschappij. Een probleem hierbij is dat deze maatschappelijke waardecreatie onbekend is. De vraag is dus hoe bedrijven hun management en stakeholders van een nieuw type informatie kunnen voorzien. Dat kan met ‘impact meten’.

Het nieuwe veld van impact meten is het kwantificeren en waarderen van de effecten van bedrijven op al hun stakeholders. Deze trend biedt kansen maar ook risico’s voor bedrijven. Het schreeuwt in ieder geval om een nauwe betrokkenheid van controllers, want impactinformatie is een nieuwe vorm van managementinformatie.

In dit artikel gaat Adrian de Groot Ruiz in op 'impact meten', de nieuwe vorm van managementinformatie.

Zoek een RC