02 januari 2018

Via de VRC Gedragscode naar Professionele Ethiek

Hoe geef je de Gedragscode een plaats in het uitoefenen van je vak? Rob van Es is organisatiefilosoof en maakt de verbinding tussen de Gedragscode, Ethiek en Professioneel handelen, waarbij zelfkennis samen opgaat met het maken van goed onderbouwde morele keuzes.

“Ethiek is in de mode en met modes moet je uitkijken”, zegt Van Es. “Voordat je het weet praat je elkaar na zonder scherp besef van wat je precies zegt.”

Professionele ethiek laat je breder en zorgvuldiger kijken voordat je tot een standpunt komt. En een rijkere analyse is de hoofdweg tot een genuanceerde positiebepaling. Van Es: “Tijdens de VRC Code Challenge hoor je vaak: ik ga eerst uit van mijn eigen opvattingen over wat moreel verantwoord is en kijk dan pas naar de kernwoorden van de gedragscode. Herkenbaar, maar wat neem je precies mee in je eigen afwegingen? Goede kans dat je alleen vanuit je eigen moraliteit handelt.”

Model voor morele besluitvorming

Ethiek is de kritische reflectie op morele waarden en normen. Moraliteit is de alledaagse praktijk van die waarden en normen. Maar hoe zit het nu precies met moreel en moraal, en immoreel en amoreel? Helderheid is nodig. Ook in het nemen van morele besluiten.  Je kunt gelijk naar conclusies springen, je kunt ook leren werken met een model voor morele besluitvorming. Dat zorgt ervoor dat je aandacht besteedt aan alle zaken die relevant kunnen zijn.

Het model voor morele besluitvorming is tot stand gekomen op basis van meer dan tweehonderd morele besluitvormingsprocessen in organisaties en beroepsgroepen waar Van Es in de afgelopen twintig jaar direct of indirect bij betrokken is geweest. Met het model maakt hij verschillende fasen praktisch inzichtelijk: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Het model van Van Es staat centraal in zijn tweedaagse training Ethiek en de nieuwe VRC Gedragscode van de VRC Finance Academy. Van Es: “Het voordeel van zo’n tweedaagse is dat je het model echt in de vingers krijgt. Tussen de twee dagen ga je aan de slag met een case uit je eigen praktijk. Dat levert je niet alleen een sterke case-analyse op maar het vergroot ook je morele competentie en je zelfkennis.”

Zoek een RC