04 januari 2018

Blockchain: Naar een gedeelde werkelijkheid

Door: Paul Bessems, docent van de VRC Finance Academy en Blockchain consultant

We moeten naar een fundamenteel nieuwe manier van organiseren. Blockchain kan hier aan bijdragen. Naar verwachting zullen we steeds meer organisatieprocessen gaan overhevelen naar gedeelde informatie- en transactienetwerken met ‘Blockchain Organiseren’ als basis.

We nemen de eigen organisatie als uitgangspunt. We ontwerpen processen vanuit onze werkelijkheid. Om elkaar vervolgens te kunnen vertrouwen en losse eenheden op elkaar af te stemmen, innoveren we allerlei hulpmiddelen zoals geld, boekhoudingen en contracten.

Bij deze hulpmiddelen hebben we specialisten nodig zoals bankiers, accountants en juristen. Wanneer we deze specialisten niet goed op elkaar afstemmen, neemt de complexiteit en daarmee het wantrouwen toe. Dus we willen vertrouwen organiseren, maar het wantrouwen neemt toe. Dit kan ook anders. Blockchain Organiseren kan een oplossing zijn om te komen tot een meer gedeelde werkelijkheid.

Voorwaarden van Blockchain Organiseren

Een belangrijke voorwaarde voor Blockchain organiseren is het opgeven van een stukje autonomie en het zoeken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. Op een Blockchain is het niet mogelijk om twee verschillende boekhoudingen te voeren op dezelfde transacties. Als X en Y een transactie doen (stel X maakt bitcoins over naar Y), dan moeten er bij X evenveel bitcoins afgaan als er bij Y bijkomen. Hier kan geen verschil in zitten. Dit zorgt voor een gedeelde werkelijkheid welke weer een belangrijke basis vormt om elkaar te kunnen vertrouwen.

Steeds meer transacties zullen uitgevoerd worden in gedeelde informatie- en transactienetwerken waarbij het belangrijk is dat niet één partij overheersend is in een transactie. Zowel vrager als aanbieder heeft belang bij een gedeelde werkelijkheid. Dit betekent dat we inkoop- en verkoopvoorwaarden op elkaar moeten afstemmen.

We kunnen het snel eens worden over de vraag wanneer een transactie heeft plaatsgevonden. Deze condities kunnen we via een smartcontract programmeren, waardoor consensus vooraf ontstaat. Dit draagt ook weer bij aan een gedeelde werkelijkheid en vertrouwen.

Innovatie van het businessmodel

Het uitvoeren van transacties en het daarbij reduceren van onzekerheden is een belangrijk onderdeel van het organiseren van vertrouwen, werk en economie. Sinds we ons werk zijn gaan organiseren is het doel steeds geweest: het op een dusdanige manier verbinden van mensen en middelen aan een doel waardoor de opbrengst per persoon (de productiviteit, standard of living) toeneemt. Maar met de huidige manier van organiseren (elke organisatie haar eigen boekhouding of werkelijkheid), neemt onze productiviteit onvoldoende toe om de stijgende welvaartskosten bij te houden.

Steeds meer financials en controllers zien de kracht van Blockchain. Zeker als deze disruptieve technologie wordt toegepast in een fundamenteel nieuw organisatiemodel. Het bedrijf heeft, als superieure organisatievorm van de industriële revolutie, goede diensten bewezen. Maar in een verder digitaliserende en globaliserende samenleving hebben we behoefte aan andere manieren om werk en vertrouwen te organiseren.

Paul Bessems is docent van de masterclass Blockchain organiseren van de VRC Finance Academy. De masterclass gaat over de mogelijkheden van Blockchain voor de organisatiestrategie en hoe Blockchain beheersmatige oplossingen biedt. Maar ook, hoe kan de organisatie deze nieuwe technologie zo snel mogelijk functioneel omarmen en de strategische positie van de organisatie versterken?

Zoek een RC