Commissies

De commissies adviseren het Bestuur over beleids- en uitvoeringsvraagstukken op hun eigen vakgebied. De Commissie Handhaving en Ethiek houdt zich bijvoorbeeld bezig met de Gedragscode en handhaving van de  PE-regeling.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de VRC in een van de commissies? Neem dan contact op met de VRC (vrc@vrc.nl). Uw bericht wordt doorgestuurd naar de betrokken portefeuillehouder.

Commissie Handhaving en Ethiek (Cie. H&E)
Drs. E. (Eelke) Hemrica RC (Voorzitter)
Drs. M.M.J. (Melinda) Nieuwkoop RC (bestuurslid VRC)
Drs. E.M. (Eric) Dortland RC (lid RC)
Mr. drs. F. (Frank) de Jong RC (lid RC)
Drs. E.M. (Emmy) Limbourg-de Rooij RC (lid RC)
Drs. C.G. (Charles) Schijf RC (Lid RC)
drs. C.P.C. (Paul) de Brie RC (Lid RC)
J. (Joost) Driessen MSc RC (Lid RC)
Dr. R.O.S. (Raymond) Zaal (buitenlid-permanente educatie)
Vacature (buitenlid-ethicus)
Ondersteuning: Mr. W.H.M. (Willem) Geursen (secretaris, bureau VRC)

Commissie Events
drs. Remco Rijn RC (voorzitter)
drs. Melinda Nieuwkoop RC (bestuur VRC)
drs. Martin Bogaard RC
drs. Geert Brouwer RA RC
drs. Menso Fermin RC
drs. Edwin van Kampen RC
drs. Hendrik Spee RC (alumniverenigingen)
drs. Pauline Wernekinck RC
Ondersteuning: Barbara Herklots (secretaris, bureau VRC) en Mirjam Pieters (bureau VRC)

Quality Assurance Committee (QAC)
Lid: Alle directeuren van de acht EMFC-opleidingen
VRC lid: drs. Henri van Horn RA RC (voorzitter Bestuur VRC)
Ondersteuning: Drs. Edward Smit RC (secretaris, bureau VRC)

Jury VRC-Scriptieprijs
Drs. Maartje Bouvy-Van Boxtel RC (voorzitter)
Ir. Nynke Dalstra RC
Drs. Eric Driebeek RC
Prof.dr.ir. Paula van Veen-Dirks RC

Raad van Advies
Prof.dr. Frans Roozen
vacatures

Commissie Netwerkontwikkeling
Mevr. drs. A.P.C.M. (Angélique) Liebens RC (Voorzitter)
Drs. M.M.J. (Melinda) Nieuwkoop RC (bestuurslid VRC)
Mevr. A.S.F. (Anita) Lau RC (lid RC)
Dhr. drs. H.G.J. (Henri) Schurgers RA RC (lid RC)
Dhr. drs. T.J.  (Thomas) Heerink EMFC RC (lid RC)
Dhr. ir. A. (Arjan) van der Bijl RC (Lid RC)

 

 

Zoek een RC