Commissies

De commissies adviseren het Bestuur over beleids- en uitvoeringsvraagstukken op hun eigen vakgebied. De Commissie Handhaving en Ethiek houdt zich bijvoorbeeld bezig met de Gedragscode en handhaving van de  PE-regeling. Wij hebben onze commissiestructuur gemoderniseerd en zijn overgegaan tot een ledenplatform om maximale betrokkenheid en activiteit te bewerkstelligen.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de VRC in een van de commissies? Neem dan contact op met de VRC (vrc@vrc.nl). Uw bericht wordt doorgestuurd naar de betrokken portefeuillehouder.

Commissie Handhaving en Ethiek (Cie. H&E)

Drs. C.P.C. (Paul) de Brie RC (Voorzitter)
R.S.J. (Rajesh) Balgobind LLM ACMA MSc RC EMFC (Bestuur VRC)
Drs. E.M. (Eric) Dortland RC (lid RC)
Mr. drs. F. (Frank) de Jong RC (lid RC)
J. (Joost) Driessen MSc RC (Lid RC)
Drs. A.P.M. (Ton) Mens RA RC (Lid RC) 
Drs. B.S. (Boudewijn) Dornseiffen RC (Lid RC)
Drs. J.M.K.J. (Jane) Chin-A-Fo RC (Lid RC)
Mevr. T.M. (Esther) White-Nooijen RC (Lid RC)
Dhr. P.H.A.M. (Peter) van Erp RC (Lid RC)
Dr. R.O.S. (Raymond) Zaal ((buitenlid-ethicus)
L.L. (Louis) Spoor RA (buitenlid PE)

Redactie

Drs. Albert Gagliardi RC MAC EMFC (Voorzitter)
Dr. Bob van Kuijck RA RC
Drs. Sjoerd Roelofs RC
Dhr. Huub van Schaijik RC

Quality Assurance Committee (QAC)

Lid: Alle directeuren van de acht EMFC-opleidingen
VRC lid: drs.Albert Gagliardi RC MAC EMFC (Bestuur VRC)

CTRC

drs. Henri van Horn RA RC
Jaspert Meijburg RA RC
drs. Jos Arts RC

Jury VRC-Scriptieprijs

Drs. Vincent Verweijmeren RC (Voorzitter)
Ir. Nynke Dalstra RC
Theo Eysink RA
Prof. dr. Sophie Hoozée
Prof. dr. Ivo de Loo

Raad van Advies

Prof.dr. Frans Roozen
Gavin van Boekel
Klaas Groenveld
Bart Snel
Jeroen Thorenaar

 

Zoek een RC