Commissies

De commissies adviseren het Bestuur over beleids- en uitvoeringsvraagstukken op hun eigen vakgebied. De Commissie Handhaving en Ethiek houdt zich bijvoorbeeld bezig met de Gedragscode en handhaving van de  PE-regeling. Wij hebben onze commissiestructuur gemoderniseerd en zijn overgegaan tot een ledenplatform om maximale betrokkenheid en activiteit te bewerkstelligen.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de VRC in een van de commissies? Neem dan contact op met de VRC (vrc@vrc.nl). Uw bericht wordt doorgestuurd naar de betrokken portefeuillehouder.

Commissie Handhaving en Ethiek (Cie. H&E)

Drs. C.P.C. (Paul) de Brie RC (Voorzitter)
R.S.J. (Rajesh) Balgobind LLM ACMA MSc RC EMFC (Bestuur VRC)
Drs. E.M. (Eric) Dortland RC (lid RC)
Mr. drs. F. (Frank) de Jong RC (lid RC)
J. (Joost) Driessen MSc RC (Lid RC)
Drs. A.P.M. (Ton) Mens RA RC (Lid RC) 
Drs. B.S. (Boudewijn) Dornseiffen RC (Lid RC)
Drs. J.M.K.J. (Jane) Chin-A-Fo RC (Lid RC)
Mevr. T.M. (Esther) White-Nooijen RC (Lid RC)
Dhr. P.H.A.M. (Peter) van Erp RC (Lid RC)
Dr. R.O.S. (Raymond) Zaal ((buitenlid-ethicus)
L.L. (Louis) Spoor RA (buitenlid PE)
Ondersteuning: Mr. W.H.M. (Willem) Geursen (secretaris, bureau VRC)

Redactie

Jaspert Meijburg RA RC (Voorzitter/Hoofdredacteur)
Drs. Robert de Boer RC
Drs. Luc Jalink RA RC CIA CFE
Drs. Chris Nijssen RC
Drs. Marco Schilder RA RC
Drs. Jeroen Tieleman RA RC
Dr. Bob van Kuijck RA RC
Dr. Arno Geurtsen RC
Ondersteuning: Ing. Debby van Son MM (bureau VRC)

Quality Assurance Committee (QAC)

Lid: Alle directeuren van de acht EMFC-opleidingen
VRC lid: drs.Albert Gagliardi RC MAC EMFC (Bestuur VRC)
Ondersteuning: Drs. Edward Smit RC (secretaris, bureau VRC)

CTRC

drs. Henri van Horn RA RC
Jaspert Meijburg RA RC
drs. Jos Arts RC
Ondersteuning: drs. Edward Smit RC (bureau VRC)

Jury VRC-Scriptieprijs

ir. Nynke Dalstra RC
Theo Eysink RA
prof. dr. Sophie Hoozée
prof. dr. Ivo de Loo
drs. Vincent Verweijmeren RC
Ondersteuning: drs. Edward Smit RC (bureau VRC)

Raad van Advies

Prof.dr. Frans Roozen
Gavin van Boekel
Klaas Groenveld
Bart Snel
Jeroen Thorenaar

 

Zoek een RC