Ereleden

Ereleden hebben zich voor de VRC of het vakgebied van RC uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt en zijn daarom als erelid benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Lou Traas
Vanaf 1999 is de heer prof. dr. L. Traas erelid van de VRC. Hij de nestor van alle RC-opleidingen in Nederland. De VRC werd opgericht door enkele actieve studenten aan de VU-controllersopleiding. Er bleek maatschappelijke behoefte te bestaan aan geschoolde controllers en daarmee ontstond ook het gedeponeerde dienstmerk Registercontroller (RC). Die eerste opleiding was een creatie van Lou Traas, destijds hoogleraar bedrijfseconomie aan de VU. De Registercontroller is inmiddels een alom bekende titel.

Gert Koolman
Drs. G.H. Koolman heeft een onmisbare rol gespeeld bij de oprichting van de tweede Nederlandse postdoctorale controllersopleiding (PDCO) in Maastricht, waar hij vervolgens eerst lid, en toen voorzitter van het Curatorium was. Daarnaast heeft hij zich met succes ingezet voor de internationale variant van de PDCO, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de PDCO aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij vervolgens 10 jaar de functie van voorzitter van het Curatorium heeft vervuld. Als lid van de visitatiecommissie Bindenga in 2005 heeft Gert Koolman een belangrijke bijdrage geleverd aan de accreditatie van de RC-opleidingen, hetgeen heeft geleid tot een NVAO-accreditatie van de RC opleidingen met als titel EMFC.

Mark Goedhart
Drs. M.G. Goedhart RC was mede oprichter van de VRC (1988). Tevens was hij, als voorvechter van een of andere vorm van samenwerking met het NIVRA, samen met de heren Lou Traas en Gert Koolman, ook mede oprichter en gangmaker achter het Controllers Instituut (1994). Mark Goedhart heeft een belangrijke rol gespeeld bij de post RC educatie; zo heeft hij bijvoorbeeld met andere ‘vaders' aan de wieg gestaan van het zeer succesvolle Financial Executive Programma (FEP).

Zoek een RC