Gedragscode

Soms worden in uw omgeving of onderneming besluiten genomen die tegen de wet of uw persoonlijke principes ingaan. Hoe gaat u daar als RC mee om? Ethiek is voor iedere RC een belangrijk thema. VRC staat voor een verantwoorde beroepsuitoefening en ondersteunt dit met onder andere een gedragscode, kennisuitwisseling en een vertrouwenspersoon.

Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe gedragscode in werking. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in deze video:

VRC Commissie Handhaving en Ethiek
De Commissie Handhaving en Ethiek adviseert het Bestuur over beleids-, handhavings-, en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de VRC Gedragscode. En handhaaft de PE regeling. De commissie bestaat uit minimaal 5 leden, onder wie minimaal 2 leden-RC en 1 buitenlid-ethicus. Ook andere buitenleden, zoals het buitenlid-permanente educatie kunnen deel uitmaken van de Commissie Handhaving en Ethiek.

De commissie bestaat uit een aantal werkgroepen:

  • VRC Code challenge
  • IFAC/IESBA
  • Controle-orgaan Permanente Educatie (COPE)
  • Moresprudentie

De leden van de Commissie Handhaving en Ethiek

Indien u graag uw basiskennis wilt verbeteren over de VRC Gedragscode kunt u online de VRC Gedragscode cursus volgen bij de UvA. U kunt deze cursus óók gebruiken ter invulling van de verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’ van jaarlijks gemiddeld 3 uur (uren kunnen 1 jaar terug of 2 jaar vooruit schuiven). Indien u al voldoende basiskennis heeft, adviseren wij u een passende vervolg training te volgen bij de VRC Finance Academy en daarmee de PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’ in te vullen. Zie ook de niet limitatieve voorbeeldlijst PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’.
Zoek een RC