Netwerk

Om de ambitie van de VRC te bereiken is samenwerking met het (Inter)nationale speelveld van essentieel belang. Daarom onderhouden wij contacten met organisaties en instellingen met gemeenschappelijke belangen. Goede contacten met het netwerk stellen ons in staat kennis uit te wisselen en krachten te bundelen.

Zoek een RC