Alumni verenigingen

De VRC wil contacten onderhouden en stimuleren tussen alumni, de VRC en de universiteit. Naast het netwerk, wat de carrière van de leden ondersteunt, wordt informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld over activiteiten.  Zo bestaat de mogelijkheid om activiteiten voor alumni op de VRC-website te plaatsen. Ook werken VRC en alumniorganisaties samen, bijvoorbeeld bij de organisatie van een regioborrel of een Code Challenge meeting.

De VRC werkt samen met de volgende alumniverenigingen:

Zoek een RC