Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt klachten in hoger beroep conform de bepalingen van het Reglement van de Raad van Tucht. Klachten in hoger beroep dienen te worden ingediend via vrc@vrc.nl. Het VRC bureau zal uw klacht doorsturen naar de griffier van de Raad van Beroep, die hierna de correspondentie met betrekking tot de lacht zal verzorgen.

Samenstelling
Voorzitter: Dhr. mr. J. Tromp (Jos)
Lid-RC: drs. P. (Pascal) van Gool RC
Lid niet-RC: J.C. (Hans) van Poppel RA
Griffier: mr. J. (Jaap) Dammingh

Zoek een RC