Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden. De Raad van Tucht behandelt klachten in eerste instantie conform de bepalingen van het Reglement van de Raad van Tucht. Klachten dienen te worden ingediend via vrc@vrc.nl. Het VRC bureau zal uw klacht doorsturen naar de griffier van de Raad van Tucht, die hierna de correspondentie met betrekking tot de klacht verzorgt.

Samenstelling
Voorzitter: mr. E.A. (Ward) Messer
Lid RC: J.J.M. (Jan) Roording RA RC
Lid niet-RC: prof.dr. A. (Arco) van de Ven RA

Plaatsvervangend voorzitter: prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz
Plaatsvervangend lid RC: drs. C.A.J.A. (Caja) Oudemans RC
Plaatsvervangend lid niet-RC: mr. drs. M. (Marcel) Martens RA

Griffier: mr. I. (Ilse) Leijten-Puister

Zoek een RC