Permanente educatie.

Permanente educatie

Door verplichte Permanente educatie onderhoudt de RC de basiskennis en de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Zo blijft de vakbekwaamheid op peil.

PE regeling

De PE-Regeling is van toepassing op alle leden-RC en is vanaf 1 januari 2007 bindend.

Verplichte PE-activiteiten

De driejaarlijks verplichte cursus ‘VRC gedragscode’ is per 1 juli 2016 vervangen door een jaarlijks verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’. Dit betekent dat de RC vanaf 2017 jaarlijks gemiddeld 3 uur aan dit onderwerp dient te besteden. De RC kan gebruik maken van de compensatieregel door deze PE-punten/uren maximaal 1 jaar terug en 2 jaar vooruit te schuiven.

PE in het buitenland

Een registercontroller die in het buitenland werkt neemt actief deel aan het arbeidsproces. Aan hem /haar worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan RC's in Nederland en daarom ook dezelfde eisen met betrekking tot permanente educatie. Er kan gewoon gebruik worden gemaakt van het lokale en online aanbod voor PE-activiteiten.

Zoek een RC