PE regeling

De PE Regeling is van toepassing op alle leden-RC  en is vanaf 1 januari 2007 bindend. Het bestuur kan geheel of gedeeltelijke ontheffing van de PE Regeling verlenen op een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de Registercontroller, die (tijdelijk) niet bij het arbeidsproces betrokken is. RC’s die minder dan twee jaar geleden hun RC-opleiding hebben voltooid, zijn automatisch vrijgesteld.

Zoek een RC