Permanente educatie

Het vak van RC, maar ook de maatschappelijke context, verandert doorlopend. Educatie is daarom van essentieel belang voor de verantwoorde beroepsuitoefening en de ontwikkeling van het beroep.

40 uur per jaar
Als RC moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. RC’s zijn daarom verplicht tot Permanente educatie van 40 uur studie per jaar. Voor ieder studie-uur wordt 1 punt geteld. Iedere RC moet dus 40 PE-punten volbrengen. Eventueel teveel aan PE punten kan doorgeschoven worden naar de volgende twee jaren (80 PE punten). Ook kan het tekort van het jaar daarvoor worden ‘ingehaald’ met extra PE punten.

Zelfstudie of training on the job
Jaarlijks mag maximaal 20 PE-punten behaald worden met zelfstudie of training on the job.

Zelfstudie omvat het zich zelfstandig eigen maken van kennis die voldoet aan de leerdoelstellingen van de PE-Regeling. Bijvoorbeeld het bijhouden van vakliteratuur en vakbladen en de voorbereidingstijd voor een cursus. Het lezen van kranten en bekijken van televisieprogramma’s kunnen niet worden opgevoerd als zelfstudie. 

Training on the job gaat om het gericht opdoen van kennis en ervaring op de werkplek. De directe koppeling met de praktijk bevordert een hoog leerrendement voor de praktiserende RC. Hierbij kunt u denken aan interne begeleiding en kennisuitwisseling met collega's. Regulier werk is geen training on the job; ‘inwerken’ evenmin, omdat het daarbij gaat om reguliere activiteiten binnen de functie in kwestie.

Erkende studieactiviteiten
De volgende studieactiviteiten zijn erkend:

  • Het uitvoeren van zelfstudie of "training on the job' activiteiten (max 20 uur per jaar)
  • Het volgen van externe cursussen
  • Het volgen van interne cursussen (binnen het bedrijf)
  • Het volgen van congressen, seminars en lezingen
  • Het lesgeven en ontwikkelen van een cursus op het vakgebied
  • Het verrichten van onderzoek en het schrijven van artikelen op het vakgebied
  • Het participeren in vaktechnische commissies

Samenstelling van studieactiviteiten
Er moet sprake zijn van een evenwichtige verdeling van de hierboven genoemde studieactiviteiten, zowel ten aanzien van de erkende PE-activiteiten als ten aanzien van de vakinhoudelijke onderwerpen. U kunt zelf vaststellen of het onderwerp van de cursus op het financieel-economisch vakgebied ligt of bijdraagt aan uw persoonlijke effectiviteit, zoals trainingen op gebied van managementvaardigheden. U bent vrij in het kiezen van een aanbieder van cursussen, zolang u de doelstelling van de PE-Regeling in ogenschouw neemt.

Registratie PE punten
U dient elk jaar vóór 1 maart uw PE-activiteiten van het afgelopen PE-jaar te registreren via ‘Mijn VRC’.

Zoek een RC