Feiten over de RC

De registercontroller: concrete feiten

  1. Alleen houders van de MSc-titel Executive Master of Finance & Control (EMFC) hebben het recht zich in te schrijven in het Register van de VRC. Het universitair niveau van de leden is hiermee gewaarborgd.
  2. Alle acht EMFC-opleidingen zijn door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. 
  3. De RC is grondig opgeleid op het gebied van Management Accounting & Control, Bestuurlijke informatievoorziening, Financial Accounting, Finance & Treasury, Strategie, Ethiek, Ondernemings- en Belastingrecht, Riskmanagement en Compliance. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan zijn vaardigheden en persoonlijke groei.
  4. Voordat hij aan de EMFC-opleiding kan beginnen, dient de student minimaal twee jaar werkervaring te hebben. De EMFC studie duurt gemiddeld 2,5 jaar, zodat de RC na voltooiing van zijn opleiding over minimaal 4,5 jaar werkervaring beschikt. Voor de volledige toegangseisen voor de EMFC-opleiding: bekijk de toelatingseisen.
  5. De EMFC-opleiding integreert in hoge mate theorie en praktijk, zodat de RC een actuele en goed gevulde gereedschapskist heeft om problemen op zijn vakgebied aan te pakken. 
  6. Alleen leden van de VRC hebben het recht het dienstmerk Registercontroller en RC te voeren.
  7. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en bevorderen, zijn de RC-leden verplicht zich in het kader van de Permanente Educatieplicht (PE) op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
  8. De RC-leden verklaren door toetreding tot de vereniging de Gedragscode te onderschrijven en na te leven.
  9. Het aantal RC’s is gegroeid van bijna 1.800 aan het einde van 2003 tot 4.670 in januari 2019, een groei van 160% in 15 jaar. 
  10. Waren in 2003 nog 96 RC’s werkzaam in het buitenland, in januari 2019 is dit aantal gestegen tot 243: uit deze stijgng van 153% blijkt dat de RC ook internationaal steeds meer wordt gewaardeerd. 

De RC’s zijn werkzaam in verschillende bedrijfssectoren en op verschillende niveaus. Zo zijn ze goed vertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven

Zoek een RC