Waarom kiest u voor een RC

De functie van controller is in opmars: eisen aan de besturing, verantwoording, managementrapportages en transparantie van uw organisatie nemen toe. Doordat ook vernieuwingen op het gebied van productie- en informatiesystemen elkaar in snel tempo opvolgen, is een slagvaardig en wendbaar ondernemingsbeleid op basis van cijfermatige inzichten meer dan ooit nodig.

Een RC in uw organisatie is bij uitstek geschikt voor:

  • Ondersteuning bij strategische beleidsbeslissingen zoals acquisities, reorganisaties, fusies, risicomanagement, lange termijnvisies
  • Directie advisering op financieel en financieel-administratief gebied
  • Financieel leiderschap en verantwoording
  • Financiële verslaglegging
  • Risicoanalyse
  • Compliance
  • Verbeterde planning en control cycli
  • Betrouwbare informatieverschaffing
  • Verbeterde meting en beoordeling van prestaties
Zoek een RC