Hanna Frankfort

Hanna Frankfort is Financial controller bij IKEA Group.
“Als RC moet je kritisch blijven”

Hanna Frankfort is het 4000e lid van de Vereniging van Registercontrollers. Met haar scriptie over Inventory Management & Service Levels won deze ambitieuze controller de Professor Henk Meij Scriptieprijs van de postdoctorale Controllersopleiding van de Vrije Universiteit.

Kun je toelichten waar je scriptie over gaat?
“Mijn scriptie gaat over Inventory Management & Service Levels. Bij IKEA wordt veel waarde gehecht aan een hoog servicelevel. We gingen ervan uit dat er een positief verband is tussen de voorraadniveaus en de servicelevels. Om zo min mogelijk ‘nee’ te hoeven verkopen, hielden we hoge voorraadniveaus aan. Dat had een flinke impact op ons werkkapitaal. Ik heb wetenschappelijk onderzocht of onze assumpties kloppen. Er bleek wel een verband te zijn tussen de voorraadniveaus en de servicelevels, maar dit was minder sterk dan wij voorheen dachten. Dat inzicht leidt tot andere beslissingen. De jury was heel positief over de praktische relevantie van mijn scriptie.”

Wat kunnen vakgenoten leren van jouw scriptie?
“Dat het verstandig is goed te checken of de veronderstellingen waarmee je werkt om je beslissingen op te nemen, echt kloppen. Je moet kritisch blijven.”

Welke functie heb je nu?
“Ik ben financial controller IKEA Group, in het team Group Reporting. In die rol verzorg ik de informatievoorziening over de financiële resultaten van de groep. Wij worden gezien als business partner die solide informatie levert en zo goede besluitvorming faciliteert. Als ik een presentatie voor de board maak, moet ik in korte tijd een goed beeld geven van de diverse core areas binnen onze groep, met veel verschillende kpi’s. Dat is best ingewikkeld. Het is mijn grote uitdaging om de board telkens zinvolle informatie over de hele groep te bieden.”

Je bent begonnen als accountant, waarom ben je controller geworden?
“Ik vind het niet zo leuk om anderen te controleren. Het bevalt me veel beter aan de andere kant.”

Hoe is het om bij een multinational als IKEA te werken?
“Het is een heel leuk bedrijf. De ‘IKEA Values’ zijn bepalend, onder meer bij de werving van nieuwe medewerkers. Je kunt vakinhoudelijk nog zo goed zijn, als je niet aan de values voldoet, pas je hier niet. Wij werken hard, zijn toegewijd en nemen onze verantwoordelijkheid. Binnen Finance werken ongeveer vijftig mensen. Voor een organisatie met 127.000 medewerkers en 280 vestigingen in 41 landen is dat een klein team. IKEA probeert de staf zo beperkt mogelijk te houden. We moeten echt focus aanbrengen: wat doen we wel en wat niet?

Je krijgt hier alle ruimte om je te ontwikkelen. In mijn geval betekende dit dat ik de RC-opleiding kon gaan volgen. De uitdaging om te laten zien wat ik kan, spreekt mij aan.”

En over tien jaar, ben je dan CFO bij IKEA?
“Haha, dat durf ik niet te stellen, maar in ieder geval ben ik zeker ambitieus. En het bevalt me uitstekend bij IKEA. Ik wil de komende jaren wat meer uitzoomen naar het grotere plaatje; wat meer op strategisch niveau gaan werken en de hoofdlijnen uitzetten.”

Besloot je daarom de RC-opleiding te doen?
“Ja, maar ook om weer eens terug te gaan naar de schoolbanken en me te verdiepen in hoe je volgens het boekje zou moeten werken. Ik ben nu ruim tien jaar aan het werk, en dan ontstaan er toch vaste patronen. De opleiding heeft mij nieuwe inzichten gegeven. Bijvoorbeeld dat wij gefocust zijn op accounting profit, terwijl waardecreatie misschien veel relevanter is. Dit heb ik natuurlijk aangekaart bij IKEA. Dat leidt niet meteen tot verandering in zo’n grote organisatie. Maar er is hier zeker ruimte voor vernieuwende ideeën.”

Wat vind jij belangrijker: communicatieve vaardigheden of vakinhoud?
“Vakinhoud staat altijd op nummer één.”

Welke actuele thema’s vind jij bepalend voor het financiële vakgebied?
“Transparantie vind ik een belangrijk onderwerp. Bij IKEA hechten we daar veel waarde aan. Met name op het gebied van corporate social responsibility, dus hoe je als bedrijf kunt laten zien dat je je fair share bijdraagt. Ook de acties van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) rond BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), zijn belangrijk in dit kader. Deze zijn gericht zijn op het aanscherpen van de regels omtrent transfer pricing. Hiermee wil de OECD onzakelijke winstverschuivingen voorkomen en ervoor zorgen dat er meer transparantie ontstaat in de bedrijfseconomische processen van een onderneming en de vertaling hiervan in de winstallocatie voor belastingdoeleinden.”

Wat verwacht je van de VRC?
“Dat ze mij op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. En dat ik me kan blijven ontwikkelen via het cursusaanbod. Daarbij ligt het onderscheidend vermogen vooral bij de vakinhoudelijke onderwerpen. Opleidingen op het gebied van leiderschap en communicatie worden in grotere bedrijven vaak toch al centraal georganiseerd.”

Over Hanna Frankfort: ze is 34 jaar, werkte eerder bij Ernst & Young, is nu financial controller bij IKEA Group en deed in 2015 de RC-opleiding (Vrije Universiteit Amsterdam).

Aansprekend in het werk: dat je als controller overal mee mag bemoeien als het belangrijk is voor je werk.

Minst leuke: dat je aan veel compliance-regels moet voldoen ‘omdat het moet’, maar het levert het bedrijf niets op. Vrije tijd: koken, tuinieren en lezen. Sporten vindt Hanna minder interessant, hoewel een uurtje yoga haar helpt om los te komen uit de kantoorhouding.

Blogger
Hanna Frankfort
Zoek een RC