Mark van den Burg

Mark van den Burg is CFO en compliance officer bij Hydratec Industries.

Eerder: werkte hij in financiële functies bij onder andere Koninklijke Verkade NV en BDO Accountants en Adviseurs.

RC-opleiding: Nyenrode Business Universiteit (2004).

Leukste aan het vak: dat je overzicht hebt over het hele bedrijf en de dingen die er spelen, want alle processen worden uiteindelijk financieel.

Minst leuke: de druk die het soms oplevert om met een klein team aan strikte regels te voldoen, gecombineerd met de normale businessactiviteiten.

Hobby's: golfen en lezen.

Hydratec Industries is een relatief onbekende speler in de markt. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig?
"Hydratec is een kleine industriële holding met een beursnotering aan de NYSE Euronext in Amsterdam. De bedrijven van Hydratec zijn actief in wereldwijde agri- en foodmarkten, Europese man-machine-interfacetoepassingen en kunststof producten- en verpakkingenindustrie in de Benelux en Duitsland. Alle bedrijven hebben hun eigen bedrijfsvoering en signatuur in de markt."

Wat is jouw rol in het bedrijf?
"Onze bedrijven met in totaal 500 fte opereren in eigen productmarktcombinaties en in compleet verschillende markten. Sommige werken wereldwijd; sommige West-Europees. Sommige leveren industriële halffabricaten af en sommige eindproducten. Dat levert hele verschillende dynamieken op. Als holding " wij noemen het met een knipoog ook weleens een "hol ding' " onderstrepen wij het ondernemerschap van onze werkmaatschappijen. Wij geven de managementteams de ruimte en het vertrouwen om te ondernemen. Die autonomie geeft ze de kans om snel te reageren in de markt. Wij adviseren de MT's over hun langetermijnplanning: waar wil je staan over vijf jaar, wat betekent dat voor je financiering, IT en personeelsplanning? Maar de bedrijven hebben dit allemaal zelf georganiseerd. We hebben geen centrale stafafdelingen. Wel hebben wij natuurlijk centrale guidelines, onder meer op het gebied van planning en control. De bedrijven zitten in een P&C-cyclus en maken plannen. Vanuit mijn rol als financieel directeur houd ik toezicht of ze deze ook echt volgen en realiseren."

Wat onderscheidt Hydratec van andere investeringsmaatschappijen?
"De meeste investeringsmaatschappijen kopen bedrijven op en hebben daarbij gelijk ook een exitstrategie. Hydratec is meer op de lange termijn gericht. Wij voelen ons echt verantwoordelijk voor de bedrijven waarin we participeren en willen meebouwen aan goede resultaten op langere termijn.

Verder is het bijzonder dat wij maar een heel klein bedrijf zijn "als driekoppige directie zijn wij de enige personeelsleden van de holding" maar door onze beursnotering moeten voldoen aan dezelfde strakke corporate goveranance-eisen die gelden voor multinationals als Philips en Shell. Het is een uitdaging om daar een goede balans in te vinden, met ons kleine team. Het grote voordeel is dat het ons dwingt tot een professionele bedrijfsvoering."

Welke ontwikkelingen in het vak vind je belangrijk?
"Ik denk dat we in het vakgebied de afgelopen jaren hebben gebouwd aan de harde kant van het vak. Daarmee staat er een sterk fundament van hoogwaardige systemen en structuren en goed opgeleide mensen. De laatste tijd zien we echter dat het misloopt op de zachte kant, zoals laatst nog bij Imtech. Door ongewenst gedrag kunnen zaken volledig ontsporen. Dat heeft vaak met de bedrijfscultuur te maken. Er is een verandering in de mindset nodig. Dat is ontastbaar en moeilijk te beheersen. Het is een grote uitdaging om dat in goede banen te leiden."

Hoe ga je zelf om met soft controls?
"Ik ben ervan overtuigd dat de dialoog de beste manier is om ongewenst gedrag te vermijden of tijdig te kunnen bijsturen. Je moet met elkaar het gesprek voeren over het waarom van bepaalde keuzes. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker niet in grote bedrijven. Maar vanuit mijn eigen leiderschap ga ik me er sterk voor maken om de dialoog hoog op de agenda te houden. Dat past ook bij de ontwikkeling van Hydratec. Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding Behavioural & Cultural Governance bij Nyenrode. In deze opleiding staat de vraag centraal hoe je met vanuit cultuur en gedrag " dus soft controls " je organisatie kunt voorbereiden op en sturen in de richting van de gewenste outcome. Heel interessant en inspirerend!"

Waar liggen jouw ambities?
"Bij Hydratec heb ik het goed naar mijn zin. Toen ik hier startte, sloten we 2009 af met een omzet van 17 miljoen euro. In 2013 draaiden we 110 miljoen en het streven is om dat te verdubbelen. We willen een herkenbaarder signatuur creëren door bepaalde onderdelen af te stoten en meer te focussen op Plastic en/of Agri & Food Equipment. Het bedrijf gaat dus veranderen en daarmee ook mijn rol. In die nieuwe omgeving wordt het wellicht logischer om centrale functies als HR en IT en backofficesystemen gezamenlijk in te richten. De holding wordt dan wat meer een hoofdkantoor. Die verandering vind ik heel boeiend. Het geeft me de kans om mee te bouwen, het grotere geheel in de gaten te houden en tegelijkertijd ook met de voeten in de klei te staan."

Welke rol speelt de VRC voor jou?
"Ik word regelmatig benaderd voor allerlei commerciële netwerkbijeenkomsten vanuit diverse bedrijven. Bij de bijeenkomsten van de VRC staat de inhoudelijke kwaliteit centraal. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen. De CFO Cyclus is een goed voorbeeld van een initiatief dat echt in een behoefte voorziet: interessant, goed verzorgd en heel leuk."

Blogger
Mark van den Burg
Zoek een RC