Robbert van Nes

Robbert van Nes is Vice President Group Control bij D.E MASTER BLENDERS 1753

Eerder: werkte hij ook bij dit bedrijf in diverse (internationale) managementfuncties

RC-opleiding: Vrije Universiteit Amsterdam (2003)

Leukste aan het vak: je hebt het recht én de plicht om je met alle facetten van het bedrijfsproces te bemoeien, zodat je in de volle breedte weet wat er speelt.

Minst leuke: in mijn huidige functie heb ik veel interne bezigheden en is het aantal externe contacten gelimiteerd.

Hobby's: ik probeer regelmatig hard te lopen, maar heb verder weinig tijd voor hobby's. Mijn vrije tijd besteed ik het liefst aan mijn vrouw en drie kinderen.

Je werkt al 15 jaar bij D.E MASTER BLENDERS. Kun je iets vertellen over het bedrijf?
"De roots liggen in het Friese Joure, waar Egbert Douwes een kruidenierswinkel had waar hij vooral koffie, thee en tabak verkocht. Het bedrijf is tot de jaren 70 van de vorige eeuw in Nederlandse handen geweest. Daarna was het lang in bezit van het Amerikaanse Sara Lee en in 2012/13 was het een korte periode aan de beurs genoteerd in Amsterdam. Sinds vorig jaar is het in handen van een private consortium onder leiding van de Duitse investeerder JAB.  Een volgende fase dient zich alweer aan met de voorgenomen samenwerking met de koffietak van het Amerikaanse Mondelez. Inderdaad: in dit bedrijf is het niet bepaald saai. Niet alleen door de veranderingen in management en strategie, maar ook door de dynamische omgeving van de fast mover consumer goods. Ik werk hier nu al 15 jaar, maar verveel me nooit. Door alle veranderingen heb ik het gevoel dat ik vier werkgevers heb gehad. Elke verandering brengt weer nieuwe energie met zich mee. En koffie is gewoon een van de mooiste producten ter wereld. Iedereen drinkt het en het levert mooie associaties op met warmte, gezelligheid en familie."

Welke functies heb je in de afgelopen jaren gehad?
"Ik startte hier in 1999 als information analyst financial systems. Stapje voor stapje ben ik doorgegroeid naar het managementniveau. Ik ben financieel directeur geweest van een aantal werkmaatschappijen en ben daarna teruggekomen naar het hoofdkantoor als Finance Vice President. Nu ben ik Vice President Group Control. Ik rapporteer aan de CFO en zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen Finance. Zaken als accounting, reporting, planning en analyse vallen onder mijn verantwoordelijkheid, net als de aansturing van de Finance-functie in de werkmaatschappijen. De ene dag zit ik middenin taaie kost als IFRS-vraagstukken en de volgende dag ben ik bij een van onze werkmaatschappijen in het buitenland in gesprek over de juiste niveaus van pricing en promotie. Die combinatie spreekt me erg aan."

Je hebt 12 jaar in Duitsland gewoond en gewerkt. Hoe heb je dat ervaren?
"Heel positief. Het is verwonderlijk hoe groot de cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland zijn. Nederlanders zijn kooplieden in hart en nieren; pragmatisch en flexibel. Duitsers zijn ingenieurs, solide en goed georganiseerd. Koop je een huis in Nederland, dan is er altijd wel een plintje los. Dat gebeurt in Duitsland niet zo snel. En Duitsland is natuurlijk veel hiërarchischer dan Nederland. Ik heb daar mijn eerste leidinggevende ervaring opgedaan en had het een stuk makkelijker dan mijn collega's in Nederland. Als je iets vraagt aan een Duitse medewerker, doet hij het. In Nederland hoor je dan "ja, maar ik vind"¦'. Dat is soms moeizaam, maar het is ook goed om diverse input te krijgen. Niemand heeft de wijsheid in pacht, ook de baas niet. Ik stimuleer mijn medewerkers altijd om mee te denken en hun visie te geven, ook in Duitsland."

Voel jij je meer een bean counter of een businesspartner?
"Ik ben best wel een vakidioot; vind Finance gewoon heel erg leuk. Het vak heeft misschien een wat stoffig imago, maar ik vind het echt een kunst om een business vast te leggen in cijfers en die om te buigen naar begrijpelijke, toepasbare informatievoorziening. Pas als dat lukt, kun je ook een goede businesspartner zijn. De cijfers moeten natuurlijk juist en volledig zijn. Maar waar het werkelijk om gaat, is het duiden van de cijfers. En natuurlijk zorgen dat mensen er vervolgens iets mee doen. Als je rapportage klaar is en hij staat op de server, heb je nog niets bereikt. Je hebt relaties én een goede reputatie nodig om echt impact te maken. Daarom hecht ik ook veel waarde aan de relatie met de mensen om mij heen. Dit helpt mij om de juiste boodschap te brengen en mensen ertoe te bewegen te doen wat juist is vanuit het perspectief van de cijfers. Dus om op de vraag terug te komen: als RC moet je je herkennen in beide profielen en moet je de juiste balans weten te vinden."

Welke ontwikkelingen zie je in het vak?
"Vroeger was kennis macht. Nu gaat het vooral om het delen van kennis. Als controller kun je als geen ander informatie verzamelen, combineren en beschikbaar maken. Daar zit ook wel een zekere spanning in, want er zijn natuurlijk ook veel vertrouwelijke gegevens. Je moet dus continu afwegen wat je openbaar maakt en wat niet. Wat ik ook fascinerend vind, zijn nieuwe financieringsmodellen. Bijvoorbeeld crowdfunding of collectieven van private aandeelhouders die zich tussen de beurs en private equity in bewegen. Het is de rol van Finance om transparant weer te geven wat er achter die nieuwe vormen schuil gaat."

Als je nu opnieuw zou gaan studeren, zou je dan dezelfde keuze maken?
"Ik wilde eigenlijk naar de Toneelschool om acteur te worden. Maar toen ik daar eens goed over nadacht, zag ik mezelf al zitten in een kamertje driehoog achter, wanhopig wachtend op een rol. Daar zag ik weinig brood in. Uiteindelijk ben ik Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gaan studeren. In het derde jaar, tijdens een college Management Accounting, viel het kwartje. Ik raakte gefascineerd door de beheersing van organisaties. Om collectief een strategie te realiseren, moet je concrete doelstellingen formuleren en de voortgang daarvan meten. Hoe kan je zorgen dat iedere medewerker begrijpt hoe hij of zij waarde kan toevoegen? Ineens wist ik het: dit is wat ik wil. Vanaf dat moment verdubbelde mijn studietempo. Al tijdens mijn studie wist ik dat ik ook de RC-opleiding wilde doen. Toen ik twee jaar bij Sara Lee werkte, was het zover. De RC-opleiding is zwaar, maar ik heb deze periode ervaren als een feest. Doordat je in een bedrijf zit, kun je de theorie goed plaatsen. Daarnaast werk je samen met vakgenoten uit andere interessante bedrijven aan complexe cases. Een belangrijk inzicht was dat er in dergelijke cases, net als in de praktijk, meestal niet één juist antwoord is. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen seconde spijt van mijn keuze."

Blogger
Robbert van Nes
Zoek een RC