Ton Bart Dikkerboom

Ton Bart Dikkerboom is Director Control Corporate Functions bij AkzoNobel.

Eerder: was hij onder andere Director Control sBU Ethlyne Amines, Supply Chain Controller Decorative Paints Europe, Regional Controller Germany, Retail Paint Brands Controller.

RC-opleiding: Vrije Universiteit Amsterdam (2000) 

Leukste aan het vak: de interactie met alle disciplines in het bedrijf en het vinden van de juiste balans tussen verschillende belangen.

Minst leuke: dat sommige mensen de controller nog steeds zien als een "bean counter' en controleur.

Hobby's: auto's, zowel klassieke als moderne.

Kun je iets vertellen over jouw rol bij AkzoNobel?
"AkzoNobel is al jarenlang in businessunits georganiseerd, vanuit drie verschillende divisies met elk een eigen marktbenaderingen en bedrijfsvoering. Elke businessunit heeft zijn eigen ondersteunende afdelingen. In onze nieuwe strategie is een herdefiniëring van wereldwijd ondersteunende functies en concentratie daarvan een belangrijke pijler. Van een decentraal georganiseerde backoffice gaan we naar centraal aangestuurde wereldwijde functionele support. 

Centralisatie heeft natuurlijk een grote impact op de planning en control van deze afdelingen. Op dit moment ben ik vooral bezig om een wereldwijde structuur neer te zetten voor de functie Information Management. In de toekomst verzorgen functionele controllers de planning- en controlcyclus van alle functionele support; naast IM onder andere ook Finance, HR en Legal. Ik ga deze controllers aansturen."

Hoe kijk jij tegen deze centralisatie aan?
"Het is een groot voordeel dat we onze supportprocessen meer standaardiseren en harmoniseren. We vermijden dat we twee of meer keer hetzelfde doen, wat uiteraard efficiëntie oplevert. Het levert al met al veel meer transparantie op. En ook een significante kostenreductie. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik vind het echter jammer dat er bij backofficeafdelingen te vaak alleen vanuit de kosten geredeneerd wordt. Terwijl het uiteindelijk gaat om de toegevoegde waarde. Ons streven is om een servicegerichte organisatie op te zetten die aansluit bij de vraag vanuit de business én om wereldwijd processen verregaand te standaardiseren met als doel efficiëntie, transparantie en eenduidige managementinformatie."

Heeft de crisis jullie hard geraakt?
"De crisis heeft iedereen geraakt. Het is de uitdaging om deze situatie om te buigen naar kansen. Eigenlijk zou je voor een crisis al voorbereid moeten zijn, zodat je sneller kunt handelen. Een effect van de crisis is dat het nu makkelijker is om verandertrajecten in te zetten. Er is meer "sense of urgency'; je hoeft mensen niet meer te overtuigen van nut en noodzaak. Het sentiment is juist: laten we kijken hoe we hier met z'n allen beter uitkomen."

Heb je veel contact met de andere RC's in het bedrijf?
"Ik ken meerdere RC's binnen AkzoNobel, zowel in de business als op het hoofdkantoor. We zoeken elkaar niet speciaal op, maar ik merk in de contacten dat we allemaal met veel plezier terugdenken aan de RC-opleiding en de toegevoegde waarde daarvan."

Wat is die toegevoegde waarde voor jou?
"De breedte van de opleiding. Van belastingvraagstukken via logistiek naar beslissingcalculaties, al die vakgebieden komen samen in de opleiding. Dat is gelijk ook het nadeel van het controllersberoep: de term "controller' wordt breed gebruikt voor diverse functies. Soms zijn er controllers die een compleet ander takenpakket hebben dan je zou verwachten. Dat kan verwarring veroorzaken. 

Maar voor mij persoonlijk is het heel plezierig dat ik zo'n brede opleiding gehad heb. In mijn verschillende controllersfuncties zat ik aan tafel met allerlei disciplines uit het bedrijf " van marketeers en mensen uit de productie tot aan directeuren van businessunits en stafafdelingen. Dan helpt het dat ik hun situatie begrijp en vanuit verschillende perspectieven mee kan denken."

Wat maakt iemand een goede controller?
"Een goede controller is het financiële geheugen én een waardevolle businesspartner. Hij of zij kan een goede transparantie van de feiten bieden én vanuit reële aannames naar de toekomst kijken. Daarbij kan de controller vanuit diverse invalshoeken meerdere varianten of scenario's schetsen. Een brede oriëntatie is dus noodzakelijk.”

Een financial die alleen de cijfers levert, heeft geen impact. Wat is jouw reactie op deze stelling?
"Daar ben ik het volledig mee eens. Het is belangrijk om niet alleen de feiten te leveren, maar ook de kwalitatieve inzichten. Met cijfers alleen worden geen goede beslissingen genomen. Het gaat om de context daaromheen, om het gehele plaatje. Want waar we vroeger informatiestructuren vastlegden waar we jarenlang op konden voortborduren, leven we nu in een wereld die steeds sneller wordt en continu in beweging is. We hebben te maken met grote hoeveelheden informatie en niet altijd is even duidelijk wat waardevolle informatie is en wat niet. Vanuit de control gedachte is het onze uitdaging om onze datasystemen hierop aan te passen. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat we goede informatie eenvoudig en snel kunnen ordenen op zo'n manier dat je er vanuit meerdere invalshoeken naar kunt kijken."

Hoe zouden je collega's jou omschrijven?
"Ik ben een communicatief persoon, altijd bereid zaken toe te lichten en aan te pakken, of het nu gaat om plannen of de strategische visie. Die gesprekken helpen mij om inzicht te krijgen in hoe andere mensen ernaar kijken. Verder vind ik het leuk om de discussie aan te gaan, waarbij ik heel vasthoudend kan zijn en me probeer op de feiten te baseren. "Open-minded en fact-based', dat vind ik zelf wel een mooie omschrijving."

Je werkt al 18 jaar bij AkzoNobel. Hoe wil je je verder ontwikkelen?
"Ik werk hier inderdaad al sinds 1996. Maar nooit langer dan ongeveer drie jaar in dezelfde functie. Ik heb in meerdere businessunits gewerkt, onder andere Decorative Coatings en Functional Chemicals. Nu heb ik een corporate rol in Amsterdam. Allemaal totaal verschillende onderdelen met een eigen cultuur. Daarnaast heb ik meerdere jaren in het buitenland gewerkt. Dus het voelt zeker niet als 18 jaar! Als ik vooruitkijk, zou ik me verder willen ontwikkelen in het finance- en controlvak in een businesspartnering rol."

Blogger
Ton Bart Dikkerboom
Zoek een RC