VRC Scriptieprijs

Sinds 2006 wordt de VRC Scriptieprijs jaarlijks toegekend aan de beste EMFC-scriptie. Alle EMFC-opleidingen sturen een scriptie in die naar hun mening de beste is van het jaar. Met deze prijs wil de VRC een positieve bijdrage leveren aan het verder verhogen van de kwaliteit van de scripties en daarmee van het niveau van het post initiële EMFC-onderwijs. De winnaar krijgt een geldbedrag van € 2.500,- en een oorkonde.

De VRC Scriptieprijsjury heeft de volgende criteria vastgesteld om de ingezonden scripties te beoordelen:

  1. Onderwerpkeuze, relevantie en helicopterview
  2. Wetenschappelijke kwaliteit
  3. Integratie theorie in de praktijk
  4. Innovatie
  5. Originaliteit en eigen inbreng
  6. Communicatie
  7. Impact op de organisatie

Reglement VRC Scriptieprijs

Zoek een RC